Blessing Based Spiritual Nurture

Esuk

kena dipethek, srengenge bakal mlethek
bareng lelagon anyar sakwise urip
meneb sawengi natas,
lelumban antarane mau lan iki

kaya kaseksen tanpa leren
meruhi klebete gendera
ing pesisir lemah anyar
naker kuwanen nalar

ana rasa tidha-tidha nindhihi sukmo
garing aking cinancang pangarep-arep
kumleyang tanpa papan tujuan
takon marang dhiri;
pira suwene wektu kang dak enteni

June 4, 2007 - Posted by | 1st Die

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: