Blessing Based Spiritual Nurture

Segara Raga

ombak-ombak segara kang nguliti raga
minangka srengenge
terus sumanding antarane rasa anget
ngumpul nyawiji marang semangat yekti
sangu ngaurip kara jangkah,
kang bakal menehi pawarta
tekan gisik-gisik segara
nalika tetep anteng
ngenteni lereme srengenge angslup ing bang kulon

nganti tekan ngendi jangkah sikil iki jumangkah
nguru playune nasib,

kapal kang terus minggir ing antarane wewayangan
padha gegondhelan,
salela-selane watu-watu karang
kanggo nyangga tatanan
bisa gawe kahanan senajan tetep dadi wewadi
karo garis cakrawala sawise segara raga
dadi siji marang ombak gisik tetep sumadya sumandhing
marang raga,
marang ati,

mung layar kang bakal kumlebet
nembur jembaring banyu-banyu warna biru
dadi petungan dhewe
ana pucuking layung

Advertisements

June 4, 2007 - Posted by | 1st Die

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: