Blessing Based Spiritual Nurture

Kanggo Lemah iki

Kanggo lemah iki
dak tulis aksara murda
ya hanacaraka
senajan meh sirna ing madya
nanging isih ana ing ati
sakora-orane atiku dhewe
sing isih doyan turu

Kanggo lemah iki
sing nyunggi titah sakgotrah
sing lali marang papan wutah
aja ngetung sing isih eling
tampanana kanthi ati sing bening

June 6, 2007 - Posted by | 1st Die

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: