Blessing Based Spiritual Nurture

Puspatajem

byar!
tangiku amarga cumloroting sang bagaskara
tiba ing rai
dak eling-eling
apa impenku iki mau
dak ungak tanggalan
.. anggara kasih!

*read: anggara kasih=Jum’at Kliwon

June 6, 2007 - Posted by | 1st Die

2 Comments »

  1. Romo,Bopo,Mas…Nyuwun miterang,”Anggara Kasih punika dinten Jumat Kliwon punapa Slasa Kliwon?”Maturnuwun..Ngapunten tiyang bodho dados pitakenanipun inggih namung ngoten…

    Comment by Cah Ndesa | December 2, 2008 | Reply

  2. anggara kasih.. menika dinten jumat kliwon
    sumonggo menawi panjenegan remen midangetaken boso jawi lan ugi remen hanyengkuyung budoyo jawi ingkang adhiluhung, mampir ugi wonten http://www.bausastra.com
    suwun

    Comment by bimasaktie | December 2, 2008 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: