Blessing Based Spiritual Nurture

Sapiro Meneh

Pira suwene aku kudu ngetung lintang
nrithil saben wengi ing langit klawu
kekancan pengarep-arep suwung
ing sangarepe kori kang bisu

Wektu peplayon antaraning urip lan pati
dedhepe golek welasing kalodhangan
tansah tinetheg rapet tangan prakosa
lan benteng-benteng kukuh
kinarya malangi sumuke mangsa
saya kalagar mawa panas kagila-gila

Cakramanggilingan dhapur pepenginan
sumlempit antarane kanyatan luput ramalan
nanging gawe lawe abang kojahe pepenginan
mandheg, ketampeg jaman
dadi panglipur kekarepan sing coklek
sawise tanpa menangi jumbuhe wewarah
sajerone kanyatan wantah,

Sarwa mangu-mangu
antarane petungan iki lan iku

Advertisements

June 6, 2007 - Posted by | 1st Die

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: