Blessing Based Spiritual Nurture

This Is Some A Love Song

Menika gurit asmara
asmara ngungun kasedan duratmaka
ligan ingkang pun damel mralaya
saestu digdaya ngicalaken kasaenan
angipataken pethak resik sih nora dosa
ngantos sang kusuma

Riris jawah subuh ngantos surub
tan kenging nyungging pelangi tlethikipun
anggendhewaning panahipun Prabu Kamajaya
nyithak rasa tresna mrih marang Dewi Kamashinta

Advertisements

June 6, 2007 - Posted by | 1st Die

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: